Download hier het modelformulier voor herroeping

Hieronder hebben wij de regels opgenomen met betrekking tot retour sturen, de zichttermijn van Findaily (als onderdeel van Dealconomy B.V.) en eventuele garantie. Voor een volledig overzicht verwijzen u naar de Algemene Voorwaarden.

Verzendkosten en verantwoordelijkheid retourzending

De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper.

Bij ontbinding binnen de zichttermijn zal Findaily, mits aan de retourvoorwaarden is voldaan, binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde aankoopbedrag terugbetalen. Findaily werkt niet met antwoordnummers. Findaily raadt klanten uitdrukkelijk aan om retourzendingen aangetekend, verzekerd en deugdelijk verpakt te versturen, de verantwoordelijkheid voor de correcte retourzending ligt bij de koper / klant. Het is belangrijk om het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de retourzending, te bewaren.

Retouradres spijtaankopen / product defect bij ontvangst

Het adres voor retourzending staat aangegeven op het herroepingsformulier die u in uw bestelbevestiging aantreft. Het herroepingsformulier en de ordergegevens (ordernummer, e-mailadres en NAW gegevens klant) dienen altijd bij de retourzending te worden gevoegd.

In geval van een product dat bij ontvangst defect blijkt te zijn, dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling contact op te nemen met de klantenservice per e-mail of via de klantenservice contactpagina en de instructies van de klantenservice op te volgen.

Zichttermijn

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.
Koper heeft vanaf het moment dat hij zijn wens om te retourneren kenbaar maakt, 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking retourneren, volgens de door Findaily aangegeven redelijke en duidelijke retourinstructies. Op het herroepingsformulier staan de retourinstructies vermeld. Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de koper het product, binnen 14 dagen na ontvangst, conform de retourinstructies terug te sturen aan Findaily. De koper is zelf verantwoordelijk voor de correcte retourzending. Koper doet er derhalve verstandig aan om retourzendingen aangetekend en verzekerd retour te sturen.

De koper heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het Modelformulier voor herroeping, dat de koper hier kan openen.

Garantie

Voor de garantiebepalingen verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden.

In geval van vragen over retouren en garanties, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via de klantenservice contactpagina.